Bölümün Amacı


Sağlık sektörü, sürekli olarak büyüme ve gelişme göstermektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda toplumun sağlık statüsünün korunması, iyileştirilmesi, sektörün ihtiyaçları kapsamında, temel ilke ve değerlerine bağlı, yönetimsel uygulamalarda bilgili, etkin iletişim konularında başarılı, profesyonel Sağlık Yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık Yöneticisi; kurumların personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gerekli araç-gereç temini, çalışmaların planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi görevlerini üstlenmektedir.

Designneuro