Meslekte İlerleme


Sağlık Yöneticisi;

• Sağlık çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi,

• Bölümlere gerekli personel, araç-gereç sağlanması,

• Bütçenin hazırlanması, hasta bakım ücretlerinin saptanması,

• Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlenmesi,

• Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alınmasında sorumludur.

 

Designneuro