Fakülte Kurulu


1. Prof. Dr. Ömer ÇETİN  - Başkan - Dekan

2. Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL –Profesör Üye 

3. Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN – Profesör Üye

4. Prof. Dr. Hakan HİSARLIGİL – Profesör Üye

5. Doç. Dr. Atakan ÇAĞLAYAN – Doçent Üye

6      Doç. Dr. Necati KAPLAN - Doçent Üye

7. Dr. Öğr. Üyesi Hatice Hilal ERKAN – Dr. Öğr. Üyesi Üye

8. Dr. Öğr. Üyesi Özden BASKAN –  Bölüm Başkanı Üye (FTR   Böl. Bşk.)

9. Dr. Öğr. Üyesi Z. Güler YENİPINAR – Bölüm Başkanı Üye (Bes. ve Diy. Böl. Bşk.)

10. Fakülte Sekreteri  Özcan KARİP (Raportör)


Designneuro