İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi


İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

(The Journal of Istanbul Rumeli University Health Sciences)

            T. C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrimiçi (e-ISSN) olarak yayınlanan akademik, bilimsel, hakemli dergidir. (Mevcut yasal düzenlemeler gereği, ilk sayı yayınlandıktan sonra e-ISSN alınacak ve ilk sayı ile devamında aynı numara kullanılabilecektir.)

            Yayın Aralığı ve Dili: Yılda iki sayı ve gerekli durumlarda en fazla bir özel sayı yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

            Hakemlik: Gönderilen metinler kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Hakemler, ilgili alandan seçilir ve Hakemlik Formu gönderilir. Hakemler, 5 iş günü içerisinde metni incelemeyi kabul veya ret eder. Hakemliğin kabul edilmesi durumunda, 20 iş günü içerisinde değerlendirme gönderilir.


            Hakem Listesi (Danışma Kurulu): Her sayıda, o sayıda yayınlanan ve/veya yayınlanmayan çalışmalar için hakemlik yapanlar listelenir. Bu liste her sayıda değişiklik gösterecektir.


           Yayın Kurulu:

         Prof. Dr. Aliye Yıldırım GÜZELANT (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)

         Prof. Dr. Gönül Kaletunç (Ohio State University, ABD)

            Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)

            Doç. Dr. Hakkı Oğuz KAZANCIOĞLU (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)

            Dr. Öğr. Üyesi Akın BODUR (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)

            Dr. Öğr. Üyesi Faik Alper AKSOY (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)

            Dr. Öğr. Üyesi Özden BASKAN (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)

            Dr. Öğr. Üyesi Semra BAYSAN (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)

            Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler YENİPINAR (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)

          Öğr. Gör. Ayşe TANŞU (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)


               İmtiyaz Sahibi: T. C. İstanbul Rumeli Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Hazim Tamer DODURKA

               Editör Kurulu: Editör Kurulu: Dr. Öğr. Üyesi Akın BODUR, Öğr. Gör. Halil DEMİR,  Öğr. Gör. Gül UÇAR

               Yayın Asistanı: Arş. Gör. Berkay Eren PEHLİVANOĞLU


Yayınlanabilecek Metin Türleri:

            Araştırma Makalesi                                                   Derleme Makale

            Tam Metni Yayınlanmamış Bildiriler                        Tezlerden Üretilmiş Makaleler

            Kitap Eleştirileri


Kapsam: İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde tıp, veteriner hekimlik, diş hekimliği, eczacılık, temel tıp bilimleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, ebelik ve hemşirelik alanları başta olmak üzere sağlık bilimleri alanlarında bilimsel yazılara yer verilir.

Ücretlendirme: Çalışmasını gönderen yazar(lar)dan ödeme talep edilmez ya da ödeme yapılmaz. Yazar(lar), çalışmalarının yayınlanması durumunda telifi İRÜ Sağlık Bilimleri Dergisi’ne devretmiş olur.

Yazım kuralları için tıklayınız: Yazım Şablonu

 Telif Sözleşmesi için tıklayınız: Telif Sözleşmesi

Hakem Öneri Formu için tıklayınız: Hakem Öneri Formu

Yazar(lar), çalışmalarını [email protected] adresine göndermelidir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, Konu kısmına İRÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Talebi yazılmalı ve tam metin ile telif sözleşmesi eklenmelidir.  


Designneuro