Çalışma Alanları


Hemşirelerin Çalışma Alanları

Hemşire öğrencilerimizin dört yıllık eğitim sonunda görev ve sorumluklarının bilincinde olan, etik kurallara bağlı, öncelikli amacı bireyin, ailenin ve toplumun sağlını korumak ve geliştirmek olan, araştırmacı ruha sahip sağlık profesyonelleri olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. Hemşire öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Özel ve Kamu Hastanelerinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde, Okul ve İşyerlerinde, Acil Sağlık Hizmetleri gibi birçok kurum ve kuruluşta rol alabilmektedir. Akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrencilerimiz ilgili eğitim-öğretim programlarına ait koşulları yerine getirmek şartıyla mesleki gelişimlerini sürdürmeye devam edebilmektedirler. 

Designneuro