Sağlık Bilimleri Dergisi


İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

(The Journal of Istanbul Rumeli University Health Sciences)

            T. C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından çevrimiçi (e-ISSN) olarak yayınlanan akademik, bilimsel, hakemli dergidir. (Mevcut yasal düzenlemeler gereği, ilk sayı yayınlandıktan sonra e-ISSN alınacak ve ilk sayı ile devamında aynı numara kullanılabilecektir.)

            Yayın Aralığı ve Dili: Yılda iki sayı ve gerekli durumlarda en fazla bir özel sayı yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

            Hakemlik: Gönderilen metinler kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Hakemler, ilgili alandan seçilir ve Hakemlik Formu gönderilir. Hakemler, 5 iş günü içerisinde metni incelemeyi kabul veya ret eder. Hakemliğin kabul edilmesi durumunda, 20 iş günü içerisinde değerlendirme gönderilir.

            Hakem Listesi (Danışma Kurulu): Her sayıda, o sayıda yayınlanan ve/veya yayınlanmayan çalışmalar için hakemlik yapanlar listelenir. Bu liste her sayıda değişiklik gösterecektir.

           Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Ömer ÇETİN (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye) 

Prof. Dr. Özer ERGÜN (İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU (İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Ali AYDIN (İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Türkiye)

Prof. Dr. Zehra Hayrulai MUSLIU (Ss. Cyril and Methodius University in Skopje,

Faculty of Veterinary Medicine, Nord Macedonia) [email protected]

Prof. Dr. Gönül Kaletunç (Ohio State University, ABD)

Prof. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN (İstanbul Beykent Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan) [email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler YENİPINAR (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Mentor ALİSHANİ (Priştine Üniversitesi, Kosova) [email protected][email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Akın BODUR (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Özden BASKAN (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Faik Alper AKSOY (İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye)

İmtiyaz Sahibi / Concession Holder: T.C.İstanbul Rumeli Üniversitesi adına 

Baş Editör / Editor in Chief: Prof. Dr. Ömer ÇETİN 

Editör yardımcıları / Editorial Assistants:

Dr. Öğr. Üyesi Akın BODUR

Dr. Öğr. Üyesi Özden BASKAN

Yayın Asistanı / Edition Assistant: 

Danışma Kurulu / Advisory Board

(Bu Sayının Hakem Listesi / Referee List of This Issue)


Yayınlanabilecek Metin Türleri:


Araştırma Makalesi                                                   Derleme Makale

Tam Metni Yayınlanmamış Bildiriler                        Tezlerden Üretilmiş Makaleler

Kitap Eleştirileri

Kapsam: İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde tıp, veteriner hekimliği, diş hekimliği, eczacılık, temel tıp bilimleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, ebelik ve hemşirelik alanları başta olmak üzere sağlık bilimleri alanlarında bilimsel yazılara yer verilir.

Ücretlendirme: Çalışmasını gönderen yazar(lar)dan ödeme talep edilmez ya da ödeme yapılmaz. Yazar(lar), çalışmalarının yayınlanması durumunda telifi İRÜ Sağlık Bilimleri Dergisi’ne devretmiş olur.

Yazım kuralları için tıklayınız: Yazım Şablonu

 Telif Sözleşmesi için tıklayınız: Telif Sözleşmesi

Hakem Öneri Formu için tıklayınız: Hakem Öneri Formu


Yazar(lar), çalışmalarını [email protected] adresine göndermelidir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, Konu kısmına İRÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Talebi yazılmalı ve tam metin ile telif sözleşmesi eklenmelidir.  


Designneuro