Çalışma Alanları


Sağlık kuruluşları bu alandan mezun olan personele çok fazla ihtiyaç duymaktadır. Sağlık Yöneticisi unvanı alan lisans mezunları, kamu ve özel hastanelerde, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlarda, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, danışmanlık firmalarında, sağlık sigortası kuruluşlarında, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarının yönetim basamaklarında çalışabilmektedir. Mezunlar, lisansüstü derecelerini elde ederek akademik kariyer yapabilmektedir.

 

Designneuro